Begrippenlijst

[tabby title=”Polis Voorwaarden”]

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

[ap_toggle title=”

Alternatieve Geneeswijzen

” status=”open”]


Lees meer: Alternatieve Geneeswijzen
[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

Cursussen en Extra Vergoedingen

” status=”open”]

 • Cursussen
 • Cursussen patiëntenvereniging
 • Zwangerschapscursussen
 • Lidmaatschap patiëntenvereniging
 • Therapieën door patiëntenverenigingen
 • Stoppen met roken
 • Fitness
 • Rechtsbijstandsverzekering
 • Reisverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Extra diensten


Lees meer: Cursussen en Extra Vergoedingen
[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

Geneesmiddelen

” status=”open”]

 • Anticonceptiva
 • Zelfzorg geneesmiddelen
 • Geneesmiddelen bij allergie
 • Geneesmiddelen om de maag leeg te maken
 • Geneesmiddelen tegen diarree
 • Kalktabletten
 • Kunsttranen
 • Laxeermiddelen
 • Maagzuurremmers
 • Voorgeschreven geneesmiddelen


Lees meer: Geneesmiddelen
[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

Huisarts en Ziekenhuiszorg

” status=”open”]

 • Huisarts
 • Ziekenhuiszorg
 • Medisch-specialistische zorg
 • Preventieve geneeskunde

Lees meer: Huisarts en Ziekenhuiszorg
[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

Hulpmiddelen

” status=”open”]

 • Brillen en lenzen
 • Reglement hulpmiddelen
 • Overige hulpmiddelen

Lees meer: Hulpmiddelen
[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

Hulp in het Buitenland

” status=”open”]

 • Maximale verblijfsduur
 • Dekkingsgebied
 • Hulpverlening door alarmcentrale
 • Spoedeisende medische zorg
 • Spoedeisende behandeling tandarts
 • Niet-spoedeisende medische zorg
 • Medisch noodzakelijk ziekenvervoer
 • Reiskosten ziekenhuisbezoek
 • Repatriëring bij ziekte / ongeval
 • Repatriëring na overlijden
 • Repatriëring gezonde kinderen / meeverzekerde
 • Begrafenis / crematie in het buitenland
 • Medisch noodzakelijke medicijnen
 • Voorschot geneeskundige kosten
 • Noodzakelijke telefoonkosten
 • Opsporing / redding
 • Organisatie toezending medicijnen
 • Vaccinaties


Lees meer: Hulp in het Buitenland
[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

Orthodontie

” status=”open”]

 • Orthodontie tot/vanaf 18 jaar


Lees meer: Orthodontie
[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

Tandheelkundige Hulp

” status=”open”]

 • Consultatie en diagnostiek
 • Maken en beoordelen foto
 • Preventieve mondzorg
 • Verdoving
 • Verdoving door middel van roesje
 • Vullingen
 • Wortelkanaalbehandelingen
 • Kronen en bruggen
 • Kaakgewrichtsbehandelingen/gnathologie
 • Chirurgie
 • Prothetische voorziening/kunstgebit
 • Tandvleesbehandeling/parodontologie
 • Implantaten/implantologie
 • Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
 • (Extra) dekking na een ongeval
 • In een AWBZ instelling

Lees meer: Tandheelkundige Hulp
[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

Therapieën

” status=”open”]

 • Fysiotherapie
 • Paramedische zorg
 • Huidtherapie
 • Psychische hulpverlening


Lees meer: Therapieën
[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

Verpleging, Verzorging en Begeleiding

” status=”open”]


Lees meer: Verpleging, Verzorging en Begeleiding
[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

Ziekenvervoer

” status=”open”]

 • Ziekenvervoer met eigen vervoer
 • Ziekenvervoer per openbaar vervoer
 • Ziekenvervoer per taxi
 • Ziekenvervoer per rolstoeltaxi/bus
 • Ziekenvervoer per ambulance
 • Ziekenvervoer per helicopter

Lees meer: Ziekenvervoer
[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

Zwangerschap en Bevalling

” status=”open”]

 • Consultatiebureau
 • Geboorte/adoptie-uitkering
 • Kraamzorg
 • Verloskundige hulp
 • Vruchtbaarheidsbehandelingen

Lees meer: Zwangerschap en Bevalling
[/ap_toggle]
[tabby title=”Alle Begrippen”]

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

[ap_toggle title=”

A

” status=”open”]


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

B

” status=”open”]


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

C

” status=”open”]


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

D

” status=”open”]

 • Dekkingsgebied
 • (Extra) dekking na een ongeval


[/ap_toggle]

[ap_toggle title=”

E

” status=”open”]


[/ap_toggle]

[ap_toggle title=”

F

” status=”open”]


[/ap_toggle]

[ap_toggle title=”

G

” status=”open”]


[/ap_toggle]

[ap_toggle title=”

H

” status=”open”]


[/ap_toggle]

[ap_toggle title=”

I

” status=”open”]


[/ap_toggle]

[ap_toggle title=”

J

” status=”open”]


[/ap_toggle]

[ap_toggle title=”

K

” status=”open”]

 • Kaakgewrichtsbehandelingen/gnathologie
 • Kalktabletten
 • Kunsttranen
 • Kraamzorg
 • Kronen en bruggen


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

L

” status=”open”]

 • Laxeermiddelen
 • Lidmaatschap patiëntenvereniging


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

M

” status=”open”]


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

N

” status=”open”]


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

O

” status=”open”]


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

P

” status=”open”]


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

Q

” status=”open”]


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

R

” status=”open”]


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

S

” status=”open”]


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

T

” status=”open”]


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

U

” status=”open”]


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

V

” status=”open”]

 • Verdoving
 • Verdoving door middel van roesje
 • Verloskundige hulp
 • Voorgeschreven geneesmiddelen
 • Vullingen
 • Vruchtbaarheidsbehandelingen


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

W

” status=”open”]


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

X

” status=”open”]


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

Y

” status=”open”]


[/ap_toggle]
[ap_toggle title=”

Z

” status=”open”]

 • Zelfzorg geneesmiddelen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekenvervoer met eigen vervoer
 • Ziekenvervoer per ambulance
 • Ziekenvervoer per helicopter
 • Ziekenvervoer per openbaar vervoer
 • Ziekenvervoer per taxi
 • Ziekenvervoer per rolstoeltaxi/bus
 • Ziektekostenverzekering
 • Zorgpremie
 • Zorgtoeslag Aanvragen
 • Zwangerschapscursussen

[/ap_toggle]
[tabbyending]
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]