Hulp in het Buitenland

Hulp aan verzekerden in het buitenland zoals spoedeisende medische hulp, hulp door alarmcentrale, repatrieëring, etc

 • Maximale verblijfsduur
 • Dekkingsgebied
 • Hulpverlening door alarmcentrale
 • Spoedeisende medische zorg
 • Spoedeisende behandeling tandarts
 • Niet-spoedeisende medische zorg
 • Medisch noodzakelijk ziekenvervoer
 • Reiskosten ziekenhuisbezoek
 • Repatriëring bij ziekte / ongeval
 • Repatriëring na overlijden
 • Repatriëring gezonde kinderen / meeverzekerde
 • Begrafenis / crematie in het buitenland
 • Medisch noodzakelijke medicijnen
 • Voorschot geneeskundige kosten
 • Noodzakelijke telefoonkosten
 • Opsporing / redding
 • Organisatie toezending medicijnen
 • Vaccinaties