Kindercoaching en Kindertherapie

Kindercoaching En Kindertherapie

Wat is kindercoaching en kindertherapie?

Een kindertherapeut en kindercoach hebben beiden hetzelfde doel: ze willen het kind helpen bij (gedrags) problemen en ervoor zorgen dat het kind weer lekker in zijn vel komt te zitten.

Kindercoaching biedt vooral mogelijkheden wanneer het voldoende is om aan de gevolgen van een probleem te werken. De coaching kan gezien worden als het extra duwtje in de rug.

Tijdens therapie wordt meer gewerkt aan de oorzaak van bepaald gedrag. Hierbij kunnen diverse therapeutische methodieken ingezet worden zoals:

  • Cognitieve therapie: hierbij wordt gewerkt aan belemmerende gedachten;
  • Gedragstherapie: ten aanzien van bijvoorbeeld sociale vaardigheden of impulsbeheersing;
  • Creatieve therapie: voor de verwerking van bijvoorbeeld blokkades of trauma’s.

Diverse methodieken die ook bij de coach worden ingezet, past de therapeut eveneens toe. Dit kunnen bijvoorbeeld visualisaties of ontspanningsoefeningen zijn.

Is er een verschil tussen de kindercoach en de kindertherapeut?

Iedereen in Nederland mag zich kindercoach noemen, of je nu wel of niet een studie hiervoor gedaan hebt, of je nu een kindercoachopleiding van 3 maanden, of een kindercoachopleiding van een jaar hebt gevolgd.

Kindertherapeut mag niet iedereen zich noemen, het is een beschermde naam die je pas draagt wanneer je een volledig gecertificeerde opleiding hebt gevolgd. Op dat moment mag je je ook aansluiten bij belangen- en beroepsverenigingen zodat de consulten deels of geheel vergoed kunnen worden door de zorgverzekeraar, afhankelijk van de wijze waarop de ouder verzekerd is. Ook is een eis vanuit de zorgverzekeraars dat de behandelaar op hbo-niveau geschoold is in psychosociale basiskennis. Een kindertherapeut is dus ook geschoold in diverse voorkomende psychische stoornissen.

Wordt kindercoaching vergoed?

Er zijn allerlei soorten coaches en deze worden, inclusief kindercoaching, vanuit de basisverzekering niet vergoed. Over het algemeen wordt coaching ook niet vergoed door zorgverzekeraars vanuit aanvullende modules.

Echter, er zijn dus kindercoaches die op hbo-niveau therapeutisch opgeleid zijn, aangevuld met een opleiding voor psychosociale basiskennis. Feitelijk wordt er dan dus niet meer gesproken over coaching, maar over kindertherapie en dit wordt veelal wel (gedeeltelijk) vergoed. Niet vanuit de basiszorgverzekering maar vanuit vanuit de aanvullende zorgverzekering, vaak vanuit modules voor alternatieve zorg.

Deze coaches, oftewel therapeuten, zijn aangesloten bij belangen- en beroepsorganisaties die zorgdragen voor certificering en toezien op kwaliteitseisen.

Therapeuten die hieraan voldoen dienen jaarlijks te voldoen aan na- en bijscholingseisen en intervisieverplichtingen. Er vindt met regelmaat controle en herregistratie plaats. Deze therapeuten zijn in het bezit van AGB-codes voor zichzelf als hulpverlener en voor hun praktijk en daarmee kan nagevraagd worden bij de zorgverzekeraar of deze een vergoeding vanuit de aanvullende pakketten verstrekt voor de geleverde zorg.

Of je nu kiest voor een kindercoach of een kindertherapeut: van doorslaggevend belang is of er een klik is tussen het kind en de therapeut/coach. Hiermee ontstaat een vruchtbare grond voor een vertrouwensrelatie waarin samengewerkt wordt en er groei plaats kan vinden.