Thuiszorg en Welzijnsvoorzieningen

Thuiszorg geeft die extra hulp, waardoor men in staat is zelfstandig het huishouden te blijven voeren. Thuiszorg helpt de zelfstandigheid te bewaren, ook bij ziekte of ouderdom.

Huishoudelijke verzorging
Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden door een instelling.

Persoonlijke verzorging
Ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging door een instelling.

Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)
Het verplegen van een patiënt in huiselijke sfeer door een instelling.

Hulpmiddelen
Verpleegartikelen die in bruikleen kunnen worden gegeven.

Mantelzorg
Zorg ten behoeve van de verzorging thuis van een chronisch zieke of ernstig gehandicapte patiënt(e).

Terminale zorg/Hospice
De zorg aan mensen in de allerlaatste fase van hun leven en aan hun naasten in de huiselijke sfeer.

Kinderopvang
De zorg voor kinderen, in de periode dat de ouders daar niet toe in staat zijn.

Facebook0

Google+0

Twitter17