Herstel-, Kuur- en Vakantieoorden

Herstellingsoorden/zorghotels
Een oord waar mensen met een al dan niet tijdelijke aandoening kunnen verblijven om te herstellen van die aandoening.

Psoriasis kuuroorden
Een plaats waar mensen naar af kunnen reizen om daar ten behoeve van de huidziekte psoriasis een kuur te ondergaan, die kan leiden tot genezing of (tijdelijke) vermindering van de ziekte.

Reuma kuuroorden
Een plaats waar mensen naar af kunnen reizen om daar ten behoeve van een aandoening aan spieren en gewrichten (reuma) een kuur te ondergaan, die kan leiden tot genezing of (tijdelijke) vermindering van de aandoening.

Astmacentrum Davos
Davos ligt op 1560 meter hoogte in de Zwitserse bergen. Omdat het zo hoog ligt en de lucht droog is, komt hier geen huisstofmijt voor. Ook zijn er nauwelijks andere stoffen in de lucht waar mensen allergische of astmatische reacties van kunnen krijgen, zoals pollen en bepaalde schimmelsporen. De zon schijnt er vaker dan in Nederland. Daarom is Davos voor volwassenen en kinderen met ernstige (allergisch) astma een bijzondere plek om letterlijk op adem te komen.

Therapeutisch kamp voor kinderen met een chronische aandoening
Een kamp op therapeutische basis waar kinderen onder elkaar kunnen verblijven en zodoende leren omgaan met hun aandoening.

Vakantiereizen voor zieken
Een reis georganiseerd voor ernstig zieken.

Facebook0

Google+0

Twitter17