Zorgpremie 2015

Wat verandert er voor u?

De zorgpremie 2015 zal volgens verschillende geruchten flink hoger uit gaan vallen, gezien de aanpak van de AWBZ. De overheid wil een deel van de zorg hieruit overhevelen naar de zorgverzekeraars, die dit op dienen te gaan nemen in de basisverzekering.

Aan de andere kant zou de zorgpremie voor 2015 omlaag moeten kunnen, door nog selectiever om te gaan met het inkopen van zorg er er daarmee voor te zorgen dat verzekerden alleen betalen voor de best mogelijke zorg in de omgeving.

Zorgverzekering 2015 Vergelijken

Met name de vergoedingen van behandelingen bij niet-gecontracteerde zorgverleners zijn veel mensen een doorn in het oog. Momenteel ligt er een wetsvoorstel voor een wijziging bij de Tweede Kamer, om het verzekeraars mogelijk te maken deze vergoedingen te weigeren.

Selectieve inkoop van Zorg

Daarnaast zijn veel zorgverzekeraars reeds van start gegaan met het selectief inkopen van zorg. Dit maakt de verschillen tussen de verzekeraars groter, waardoor consumenten gebruik kunnen maken van een polis die zowel qua inhoud als qua premie goed bij ze past.

Het is mogelijk om gebruik te maken van een zorgverzekering die alleen bepaalde ziekenhuizen aanbiedt, in ruil voor een zo scherp mogelijke premie.

Contract met de beste Zorgverleners

De zorgverzekeraars kunnen er daarnaast bijvoorbeeld voor kiezen om alleen contracten af te sluiten met de ziekenhuizen of specialisten die de beste zorg leveren, in combinatie met een scherpe prijs. Op die manier kunnen de kosten voor de zorg omlaag en hebben de zorgverzekeraars de mogelijkheid om een lagere zorgpremie te rekenen.

Zorgverzekering 2015 Vergelijken

Wat dat betreft zou de zorgpremie voor 2015 omlaag kunnen, op het moment dat de verzekeraars erin slagen om betere deals te sluiten. De NZa vindt dat de verzekeraars daar meer tijd voor dienen te krijgen en heeft daarom besloten om de regels voor het komende jaar al op 1 juli 2014 beschikbaar te stellen.

Eerder contracteren

Dit zorgt ervoor dat de verzekeraars een paar maanden extra de tijd hebben om onderhandelingen te voeren met de verschillende zorgverleners. Dit moet er volgens onder andere de NZA toe gaan leiden dat de verzekeraars tot betere deals kunnen komen, waardoor de kosten lager uit zullen vallen.

De zorgpremie 2015 kan dan omlaag, terwijl consumenten al vanaf half november kunnen uitzoeken welke dekking ze ontvangen en waar ze daarvoor terecht kunnen. Op die manier hoeft een lagere zorgpremie voor 2014 niet ten koste te gaan van de kwaliteit van de zorg die consumenten ontvangen.