Vergoedingen en uw eigen risico

Welke vergoeding gaat af van mijn eigen risico en wat niet? Zijn er ook uitzonderingen?

Voor kosten die buiten de basisverzekering vallen betaalt u geen eigen risico. En voor de volgende zorg uit de basisverzekering bestaat een uitzondering en betaalt u ook geen eigen risico:

  • Huisartsenzorg (inclusief de huisartsenpost)
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Zorg voor chronische aandoeningen (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR)
  • Nacontroles bij orgaandonatie
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Wijkverpleging (vanaf 2015)

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]