Disclaimer

Het team van ZekereZorg.nl doet haar uiterste best om u van de juiste, volledige en meest relevante informatie te voorzien. Met een volledig team werken we eraan om ervoor te zorgen dat alle informatie op ZekereZorg.nl correct, volledig en up to date is. Ondanks dat we onze uiterste best doen om dit te realiseren, kunnen we hier helaas geen garantie over geven.

Alle beslissingen, acties of handelingen die gedaan worden naar aanleiding van de op ZekereZorg.nl aanwezige informatie, zijn eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker/gebruiker van deze website. ZekereZorg.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of andere negatieve resultaten die het gevolg zouden kunnen zijn van bezoek/gebruik van deze website of de informatie daarop.

Alle rechten aangaande de informatie op deze website (het betreft hier onder andere teksten, logo’s, vergelijkingen, etcetera) blijven eigendom van ZekereZorg.nl. Zonder schriftelijke toestemming van ZekereZorg.nl is het niet toegestaan de informatie op deze website over te nemen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de informatie op deze website op wat voor wijze dan ook te verspreiden, kopiëren of op elke andere manier aan derden te verstrekken.

Zorgverzekering 2015 Vergelijken

ZekereZorg.nl is een uitgave waarop consumenten algemene informatie vinden over het onderwerp zorgverzekeringen. Daarnaast worden de premies getoond van vrijwel alle zorgverzekeringen en kan er een simpele vergelijking worden gedaan van de tarieven. Op ZekereZorg.nl kunt u geen zorgverzekering afsluiten of advies inwinnen over een assurantieproduct.

Omdat ZekereZorg.nl geen tussenpersoon is, sluit u direct af bij de zorgverzekeraar. Op geen enkele manier kunnen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. ZekereZorg.nl heeft ten alle tijden het recht om zowel de informatie in deze disclaimer als alle andere informatie op deze website aan te passen.

Wanneer u op- of aanmerkingen heeft aangaande de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Het team van ZekereZorg.nl zal dan uw op- of aanmerking in behandeling nemen en er alles aan doen om de juistheid en volledigheid van ZekereZorg.nl te behouden.