Header Image
Home / Begrippenlijst / Orthodontie

Orthodontie

Een specialisme in de tandheelkunde, door de tandarts of orthodontist uitgevoerd, dat zich richt op de correctie van de relatie en verhoudingen van gebitselementen t.o.v. elkaar en met de omgevende structuren. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van orthodontistische hulpmiddelen zoals een beugel.

  • Orthodontie tot/vanaf 18 jaar
Top